Stałym czytelnikom "Wieści znad Drzewiczki" nie trzeba przedstawiać tego czasopisma – doskonale wiedzą, jak jest bogatym i ciekawym źródłem informacji historycznej o Drzewicy, i nie tylko. W ostatnich latach czasopismo zmieniło nieco charakter – oprócz informacji historycznych, zaczęły się pojawiać coraz częściej bieżące informacje z życia naszej gminy.

Egzemplarze kwartalnika, prawdopodobnie z pieczołowitością, są przechowywane w wielu domach nie tylko w Drzewicy. Można je znaleźć też w miejscowej bibliotece.

Tym, którzy chcieliby się zapoznać z zawartością poszczególnych numerów kwartalnika przedstawiamy kwartalniki w wersji elektronicznej (pliki formatu PDF).

Każda miniaturka strony tytułowej jest odnośnikiem do właściwego numeru "Wieści..."

Szanowni Czytelnicy!

W ciągu minionych lat ukazało się aż 112 numerów kwartalnika „Wieści znad Drzewiczki”, które dla wielu osób stały się źródłem wiadomości dotyczących historii naszej Małej Ojczyzny. Zespół redakcyjny zbierał i prezentował informacje z odległej i bliższej przeszłości – o faktach, wydarzeniach, datach, miejscach, dokumentach, kulturze i losach zwykłych ludzi mieszkających w Drzewicy i okolicy. Dzięki temu, że zechcieliście się Państwo dzielić z nami swoimi wspomnieniami oraz pamiątkami rodzinnymi – dokumentami, fotografiami – udało nam się zapełnić wiele białych plam z ciekawej historii naszej Małej Ojczyzny. Jesteśmy wręcz pewni, że kolejne pokolenia będą miały bogatą wiedzę o tym, co na przestrzeni wieków działo się w Drzewicy.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury!

Redakcja kwartalnika                     

Aktualizacja strony: 27 maja 2020 r.